Tìm hiểu forex

Tìm hiều forex là gì?Hiểu được bản chất của thị trường ngoại hối sẽ giúp bạn có kiến thức tốt nhất để kinh doanh forex...