Phân tích kỹ thuật là gì ?


Phân tích kỹ thuật là gì ? Phân tích kỹ thuật trong forex  là phương thức nghiên cứu các mô hình hành động giá trên biểu đồ nến nhật  trong quá khứ nhằm xác định một kết quả có thể xẩy ra trong tương lai vì giá cả không biến động một cách ngẫu nhiên mà luôn tuân theo một quy luật và có xu hướng .Phân tích kỹ thuật (technical analysis) là phương pháp tốt nhất cho các nhà kinh doanh forex tham gia thị trường mà không cần đòi hỏi kiến thức chuyên môn về tài chính.Như vậy so với phân tích cơ bản rõ ràng phân tích kỹ thuật mang tới cơ hội tốt hơn cho nhiều người có thể tham gia đầu tư.

Những người nghiên cứu tìm hiểu phân tích kỹ thuật gọi là các nhà phân tích kỹ thuật ngoại hối.Họ không quan tâm tới các giá trị nội tại của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác mà họ chỉ tập chung phân tích các chuyển động của thị trường nhằm dự đoán giá trong tương lai từ đó đưa ra quyết định mua( bán) hoặc đứng ngoài thị trường.

Chúng ta đã biết được khái niệm thế nào là phân tích kỹ thuật ?Vậy tại sao nó hoạt động ?Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những mô hình kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong thị trường ngoại hối.

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự ngang ( Horizontal Support and Resistance )

Hỗ trợ và kháng cự là chủ đề đầu tiên được đề cập trong phân tích kỹ thuật cơ bản trên thị trường forex.Nó là khái niệm được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch.Hỗ trợ kháng cự là gì ?Thực tế nó được hình thành do  sự gia tăng cung hoặc cầu.Tại các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự này nhà đầu tư tin rằng mức giá sẽ trở lại một số điểm trong tương lai.

phân tích kỹ thuật là gì
Ngưỡng kháng cự và hỗ trợ

Đường xu hướng ( trend lines)

Đường xu hướng thực ra là những đường chéo mà bản chất nó có vai trò như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.Nhằm sác định một vùng biến động giá mà ở đó các mức giá có thể lặp lại trên các đường trend lines báo hiệu một điểm đảo ngược hoặc phá vỡ lên mức cao hơn hoặc xuống thấp.

Đường xu hướng
Đường xu hướng giảm ( trend line down )

 Đường xu hướng trên đã xác lập một vùng kháng cự trong xu hướng thị trường có chiều hướng giảm giá

đường trend line
Đường xu hướng tăng ( trend line up)

 Đường xu hướng trên đã xác lập một vùng hỗ trợ trong xu hướng thị trường có chiều hướng tăng giá

Price aciton (hành động giá) 

Phân tích kỹ thuật cũng bao gồm việc tìm hiểu nghiên cứu hành động giá, việc kết hợp Price aciton với các ngưỡng hỗ trợ , kháng cự hợp thành phương pháp pirce aciton trading (Phương pháp giao dịch theo hành động giá) vô cùng hiệu quả và đơn giản.Có nhiều cách mà các nhà kinh doanh kỹ thuật áp dụng kết hợp price aciton vào chiến lược kinh doanh ngoại hối.Song phổ biến là sử dụng mô hình nến.

Giao dịch với mô hình Pin Bar

Pin bar là một trong những mô hình hành động giá phổ biến được các nhà kinh doanh phân tích kỹ thuật sử dụng trên thị trường ngoại hối.Khi sử dụng đúng cách Pin Bar sẽ mang lại một hiệu quả cao.Mô hình này được tìm thấy khi thị trường đi lên hoặc đi xuống nó sẽ báo hiệu có thể thị trường sẽ đảo chiều một cách mạnh mẽ.

Price action trading
Pin bar

Inside Bar

Mồ hình Inside Bar Cũng là một trong những price action ưa thích không chỉ của riêng tôi khi tham gia thị trường.Nó được biết tới như một mô hình tiếp tục , tăng mạnh theo xu hướng (trend line) tăng hoặc giảm mạnh theo xu hướng giảm.

forex inside bar
Mô hình inside bar

Mô hình inside bar hay một số người gọi là mẹ bồng con vì inside bar lằm chọn trong cây nến mother bar

Outside bar

forex outside bar
Mô hình outside bar

Về cơ bản mô hình outside bar là ngược lại so với inside bar.Nó còn có tên gọi là bullish engulfing bar hoặc bullish engulfing bar.Đây là mô hình đảo chiều hiệu quả nó cho thấy thị trường không thể duy trì một mức độ nhất định đang diễn ra.Đây là cơ hội cho các thương nhân dùng phân tích kỹ thuật thiết lập một thương mại có lợi.

Tóm tắt một số điểm quan trọng của bài học :

  • Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu tìm hiểu các hành động giá đã xẩy ra trong quá khứ nhằm xác định một kết quả có thể xẩy ra
  • Người nghiên cứu phân tích kỹ thuật được gọi là nhà phân tích kỹ thuật forex
  • Ngưỡng hộ trợ ngang và mức kháng cự tạo ra nhu cầu hoặc cung tăng lên từ đó làm thị trường mất giá hoặc tăng giá
  • Đường xu hướng là đường chéo tương đương với hỗ trợ và kháng cự ngang
  • Ba chiến lược hành động giá (price action) phổ biến là :pin bar, inside bar , outside bar.

 

Add new comment